Szkolenia sprzedażowe

Profil uczestnika

•  Osoba ukierunkowana na rozwój w dziale sprzedaży
•  Handlowiec z kilkuletnim doświadczeniem w sprzedaży
•  Menedżer zarządzający strukturami sprzedaży

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik

•  Będzie posiadał zdiagnozowany poziom kompetencji sprzedażowych, wiedząc w jakich obszarach powinien się doskonalić
•  Będzie znał psychologiczne mechanizmy prowadzące do podjęcia decyzji zakupowych
•  Będzie znał metody pozyskiwania klientów z segmentu B2C i B2B
•  Będzie potrafił dostosować strategię sprzedaży do specyfiki funkcjonowania klienta z segmentu B2C i B2B
•  Będzie potrafił zastosować techniki wzbudzające zainteresowanie klienta podczas pierwszego kontaktu telefonicznego
•  Będzie potrafił przeprowadzić rozmowę handlową w oparciu o Efektywny Model Sprzedaży Aktywnej EMSA®
•  Będzie posiadał umiejętność praktycznego zastosowania praw perswazji
•  Będzie budował tzw. kapitał relacyjny, wykorzystując praktyczną wiedzę z zakresu Zarządzania Doświadczeniem Klienta (Customer Experience Management)
•  Będzie pomagał budować trwałą przewagę konkurencyjną, efektywnie wykorzystując najbardziej skuteczne narzędzia wspierające sprzedaż (rekomendacje i referencje)

Najważniejsze treści programowe

•  Psychologia sprzedaży
•  Budowanie relacji z klientami B2C i B2B
•  Sposoby pozyskiwania klientów z segmentu B2C i B2B
•  Efektywny Model Sprzedaży Aktywnej EMSA®
•  Prowadzenie rozmów przez telefon
•  Praktyczne zastosowanie technik sprzedaży
•  Perswazja w sprzedaży – metody wywierania wpływu
•  Negocjacje biznesowe
•  Narzędzia wspierające sprzedaż – rekomendacje i referencje

Korzyści z udziału w projekcie

•  Kompleksowy i usystematyzowany proces sprzedaży usług do klientów z segmentu B2C i B2B
•  Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z klientami w oparciu o Efektywny Model Sprzedaży Aktywnej EMSA®
•  Znajomość i umiejętność zastosowania najbardziej skutecznych technik sprzedaży
•  Kontakt z doświadczonymi praktykami – trenerami sprzedaży
•  Dyplom ukończenia Akademii Profesjonalnej Sprzedaży
•  Wsparcie poszkoleniowe – kontakt telefoniczny oraz e-mail z trenerami prowadzącymi zajęcia

Komentarze są zablokowane.