Szkolenia trenerskie

Akademia Umiejętności Trenerskich. Specjalizacja: Trener sprzedaży

STARTUJEMY 25-26.04.2018 W OLSZTYNIE!!!

Profil uczestnika

• Trener wewnętrzny lub zewnętrzny, chcący poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o dodatkową specjalizację
• Przedstawiciel handlowy z kilkuletnim doświadczeniem w sprzedaży
• Menedżer zarządzający strukturami sprzedaży
• Osoba ukierunkowana na rozwój w organizacjach sprzedażowych

Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy uczestnik

• Będzie świadomie wspierał strategie sprzedażowe w organizacjach poprzez szkolenia, warsztaty, inicjatywy rozwojowe
• Będzie pomagał budować trwałą przewagę konkurencyjną organizacji, tworząc skuteczne zespoły wykwalifikowanej kadry sprzedażowej
• Będzie posiadał zdiagnozowany poziom kompetencji trenerskich, wiedząc w jakich obszarach powinien się doskonalić
• Będzie potrafił przeprowadzić identyfikację potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii HPI (Human Performance Improvement)
• Będzie potrafił samodzielnie zaprojektować i poprowadzić szkolenie sprzedażowe w oparciu o metody uczenia poprzez działanie (action learning)
• Będzie potrafił rozpoznać poszczególne etapy procesu grupowego
• Będzie potrafił dokonać oceny efektywności szkolenia sprzedażowego (ROI, model D. Kirkpatricka)

Najważniejsze treści programowe

• Analiza potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metody HPI
• Zastosowanie metod aktywizujących na szkoleniu
• Projektowanie gier szkoleniowych i symulacyjnych
• Budowanie programów szkoleniowych
• Proces grupowy na sali szkoleniowej
• Sekwencja pytań coachingowych w praktyce szkoleniowej
• Perswazja w pracy trenera
• Sytuacje trudne w pracy trenera
• Ocena efektywności szkoleń

Korzyści z udziału w projekcie

• Uzyskanie atrakcyjnej specjalizacji: Trener sprzedaży
• Kontakt z doświadczonymi praktykami – trenerami sprzedaży
• Nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń sprzedażowych
• Znajomość i umiejętność zastosowania najbardziej efektywnych metod prowadzenia szkoleń sprzedażowych
• Dyplom ukończenia Akademii Umiejętności Trenerskich o specjalizacji Trener sprzedaży
• Wsparcie poszkoleniowe

WAŻNE!!! Decyzja o możliwości uczestnictwa w Akademii Umiejętności Trenerskich jest podejmowana po weryfikacji dokumentów potwierdzających doświadczenie sprzedażowe oraz przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z wybranymi kandydatami.

Analiza transakcyjna w pracy trenera

Szkolenie przedstawia zastosowanie koncepcji Erica Berne’a w pracy z uczestnikami szkoleń. Ukazuje perspektywę komunikacji w oparciu cztery poziomy analizy: analizę strukturalną, analizę transakcyjną, analizę gier, analizę skryptu. Uczestnik szkolenia dokonuje praktycznej oceny procesu porozumiewania się z uwzględnieniem procesu grupowego, relacji społecznych, typów transakcji, natury konfliktu. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Personal branding – budowanie marki osobistej na rynku szkoleń

Główne cele szkolenia

• Identyfikacja kluczowych kompetencji budujących pozycję profesjonalisty w branży szkoleniowej
• Identyfikacja czynników osobowych (cech charakteru) zwiększających szanse osiągnięcia sukcesu (konsekwencja, nastawienie na realizację celów, kreatywność, komunikacja interpersonalna, budowanie relacji)
• Określenie kompetencji osobistych i społecznych, odpowiedzialnych za poziom tzw. inteligencji emocjonalnej
• Uświadomienie różnicy pomiędzy kreowaniem wizerunku a zarządzaniem wizerunkiem
• Stworzenie osobistej „wizytówki” w oparciu o główne założenia marketingu narracyjnego
• Poznanie sposobów przyśpieszających rozwój osobisty i zawodowy
• E-reputacja – metody zarządzania cyfrową tożsamością
• Uświadomienie uczestnikom roli rekomendacji i ich wpływu na przebieg kariery zawodowej
• Stworzenie osobistych stref wpływu
• Poznanie zasad budowanie własnej sieci networkingowej
• Wprowadzenie do sposobów zwiększenia liczby promotorów osobistej marki
• Zdefiniowanie pojęć „marketing szeptany” oraz „huby sieciowe”

Komentarze są zablokowane.