Szkolenia rozwojowe

Sztuka prezentacji

Warsztat kształtujący i wzmacniający kompetencje z zakresu prezentacji podczas wystąpień publicznych, organizacji zebrań. Na warsztatach:
• uświadomisz sobie dlaczego przygotowanie to połowa sukcesu
• dowiesz się czym jest prezentacja perswazyjna
• docenisz znaczenie mowy ciała
• poznasz sposoby przykucia uwagi oraz zaangażowania słuchaczy
• będziesz potrafił wykorzystać siłę narracji, anegdot, cytatów
• będziesz potrafił skłonić słuchaczy do refleksji, generując impulsy do przemyśleń
• doświadczysz metod przezwyciężania tremy i stresu
• wykorzystasz pomoce techniczne i wizualizacyjne
• poznasz różnice między prezentacją a moderacją
• zastosujesz w praktyce techniki moderacji
• zostaniesz mistrzem zadawania pytań pogłębionych

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzanie sobą w czasie

Szkolenie przedstawia główne aspekty zarządzania sobą w czasie oraz metody i narzędzia pomocne w efektywnym planowaniu. Poruszane zagadnienia:
• zarządzanie pragmatyczne oraz system multifunkcjonalny
• matryca Eisenhovera, zasada ABC, zasada Pareto, metoda Coveya
• hierarchia celów, ustalanie priorytetów, planowanie
• narzędzia wspomagające harmonogramowanie
• ocena i selekcja pozyskiwanych informacji
• wykorzystanie elastyczności wynikającej z luk czasowych
• pułapka perfekcjonizmu, zdefiniowanie tzw. czasopożeraczy
• cykl rozwiązywania problemów
• analiza końcowa – weryfikacja wyniku i feedback

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Szkolenie skierowane do wszystkich osób, chcących podnosić poziom inteligencji emocjonalnej (EQ), świadomie kształtując kompetencje osobiste (samoświadomość emocjonalna, samoocena, samokontrola) oraz społeczne (budowanie i podtrzymywanie relacji z innymi, empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca). Każdy uczestnik szkolenia dokonuje jednocześnie autorefleksji dotyczącej osobistego systemu motywacji wewnętrznej i jej wpływu na podejmowane działania oraz określa indywidualny plan rozwoju.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników umiejętności obrony własnych granic psychologicznych, skuteczniejsza komunikacja z innymi w miejscu pracy, jak i poza nim, komfort psychiczny przy realizacji trudnych emocjonalnie zadań (rozmowa korygująca, rozmowa oceniająca), diagnoza własnych kompetencji osobistych i społecznych, umiejętność kreowania pozytywnych stosunków osobistych w pracy i życiu prywatnym, umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientami. Treści szkolenia:

• Czym jest komunikacja?
• Style komunikowania się
• Reguły komunikacji-systemy sensoryczne a proces komunikacji
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Identyfikacja barier komunikacyjnych
• Przeciwdziałanie zakłóceniom w komunikacji
• Nawyki nieefektywnego komunikowania się
• Jak komunikować się z trudnym rozmówcą?
• Techniki przełamywanie negatywnej postawy rozmówcy
• Technika asertywnej odmowy
• Komunikat typu „JA”
• Kontakt bezpośredni a kontakt telefoniczny
• Model skutecznego porozumiewania się
• Zasady budowy pozytywnego komunikatu

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Jeśli nie chcesz przekroczyć niebezpiecznej granicy wypalenia zawodowego, prowadzącego do fizycznego i psychicznego wyczerpania, umiejętnie rozpoznać sygnały ostrzegawcze, nabrać dystansu i odporności, odnaleźć work-life balance, to zapraszamy Ciebie na szkolenie wspierające wymienione założenia. Na szkoleniu:
• dowiesz się czym jest wypalenie zawodowe i spirala wypalenia
• poszukasz odpowiedzi na pytanie: czy lęk może stanowić impuls do rozwoju?
• określisz wskaźniki wypalenia zawodowego
• zdiagnozujesz biologiczne sygnały alarmowe
• zapoznasz się z metodami odzyskiwania równowagi w życiu prywatnym i zawodowym
• stworzysz listę działań prowadzących do odbudowania zasobów energetycznych
• zastosujesz techniki relaksacyjne w praktyce
• zbudujesz osobisty system obrony przed wypaleniem

Komentarze są zablokowane.