Michał Krüger

21 lipca, 2014  |  Dodane przez Leader's Factory

Założyciel Leader’s Factory Instytut Kształcenia Motywacyjnego.

Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia biznesu” organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu GTP oraz Warsztatów Trenerskich House of Skills.

Wiedzę z zakresu zarządzania projektami pozyskał, biorąc udział w akredytowanej przez Project Management Institute (PMI®), Akademii PMP®, organizowanej przez PM Experts. PMI® jest największą międzynarodową organizacją zrzeszającą kierowników projektów, natomiast Akademia PMP® to program kompleksowo przygotowujący uczestników do zdobycia prestiżowego certyfikatu PMP® (Project Management Professional) oraz CAPM® (Certified Associate in Project Management) w oparciu zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami zawartych w aktualnej wersji standardu PMBOK®.

Uczestnik akredytowanych szkoleń Prince2 i AgilePM.

Ukończył CoachWise Coaching Essentials™ oraz CoachWise Coaching Equipped™  – kursy będące integralną częścią programu akredytowanego w International Coach Federation na poziomie ACTP (Accredited Coach Training Program). ACTP oznacza, że program spełnia najostrzejsze normy kształcenia zawodowego dla coachów, a egzamin praktyczny kończący pełen program jest uznawany przez International Coach Federation.

Kompetencje coachingowe w pracy z zespołami rozwijał w „Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego” organizowanej przez Pracownię Coachingu NOVO.

Posiada gruntowne przygotowanie merytoryczne oraz kilkuletnie doświadczenie w zakresie wspierania innych w rozwoju. Swoją wiedzę opiera na praktycznych doświadczeniach doradcy klienta, konsultanta ds. sprzedaży, kierownika sekcji, trenera biznesu. Będąc członkiem specjalnie utworzonej wewnętrznie grupy, mającej na celu wzrost wyników sprzedażowych, koordynował procesy adaptacji i zmiany mentalności nowozatrudnionych konsultantów Telekomunikacji Polskiej S.A. Działania te znacząco wpłynęły na indywidualne i grupowe wyniki sprzedażowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

Trener odpowiedzialny za realizację projektu „Akademia Rozwoju Orange”. Twórca wielu cenionych programów szkoleniowych. Laureat prestiżowej nagrody „Potencjały trenerskie 2010″ organizowanego przez Grupę TP w kategorii „Szkolenia sprzedażowe”. Obecnie Ekspert ds. szkoleń w Centrum Kompetencji Sprzedażowych Orange Polska.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z obszaru sprzedaży i zarządzania projektami oraz szkoleniach rozwojowych dedykowanych strukturom trenerskim.

Jego mottem zawodowym są słowa Sokratesa: „Nie przyszedłem nikogo nauczać, tylko sprowokować do myślenia”. Interesuje się religiami świata, psychologią, polityką, muzyką, sportami walki, książką i filmem. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu wzbudzania motywacji do nauki.

Ostatnie publikacje: M. Krüger, Szkolenia szansą na wyrównywanie luk kompetencyjnych wśród absolwentów szkół wyższych, w: Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno – społecznych XXI wieku, red. M. Gaber, Olsztyn 2011

Komentarze są zablokowane.