Czym jest szkolenie?

31 maja, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Szkolenie to „wiele różnorodnych działań i form doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza o doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiających podjęcie nowego zajęcia.”

Szkolenia są również częścią systemu wsparcia rozwoju zawodowego osób dorosłych poprzez tworzenie praktycznych programów wzmacniających zdolności ustawicznego uczenia się, adaptacji w sytuacjach problemowych, opanowania stresu czy zarządzania sobą w czasie.

Jest to więc „forma aktywności zaprojektowana w celu wzbogacenia wiedzy, umiejętności czy zdolności uczestników lub dla zmiany ich postaw i zachowań społecznych w jakimś określonym kierunku.”

Warto podkreślić, że szkolenie nie jest zbiorem gotowych rozwiązań, ale stworzeniem warunków do samodzielnego poszukiwania sposobów, narzędzi i skutecznych strategii działania w środowisku oddziaływania grupowego przy efektywnym wykorzystaniu potencjału twórczego każdego uczestnika.

Źródła:
M. Łaguna, Przygotowanie szkolenia, Gdańsk 2009
J. Strelau, Psychologia, Tom3, Gdańsk 2000
M. Łaguna, Szkolenia, Gdańsk 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*