Czym jest szkolenie?

31 maja, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Szkolenie to „wiele różnorodnych działań i form doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza o doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiających podjęcie nowego zajęcia.”

Szkolenia są również częścią systemu wsparcia rozwoju zawodowego osób dorosłych poprzez tworzenie praktycznych programów wzmacniających zdolności ustawicznego uczenia się, adaptacji w sytuacjach problemowych, opanowania stresu czy zarządzania sobą w czasie.

Jest to więc „forma aktywności zaprojektowana w celu wzbogacenia wiedzy, umiejętności czy zdolności uczestników lub dla zmiany ich postaw i zachowań społecznych w jakimś określonym kierunku.”

Warto podkreślić, że szkolenie nie jest zbiorem gotowych rozwiązań, ale stworzeniem warunków do samodzielnego poszukiwania sposobów, narzędzi i skutecznych strategii działania w środowisku oddziaływania grupowego przy efektywnym wykorzystaniu potencjału twórczego każdego uczestnika.

Źródła:
M. Łaguna, Przygotowanie szkolenia, Gdańsk 2009
J. Strelau, Psychologia, Tom3, Gdańsk 2000
M. Łaguna, Szkolenia, Gdańsk 2008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*