Doświadczenie czy umiejętności?

15 sierpnia, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Jedną z najtrudniejszych sytuacji na rozmowie kwalifikacyjnej dla absolwenta szkoły wyższej jest pytanie o doświadczenie. Koncentracja wysiłków ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy podczas kilkuletnich studiów doprowadza często do „zapaści” w ilości sytuacji sprzyjających jej praktycznemu zastosowaniu.

T. Oleksyn podkreśla, że doświadczenie, aby nie było traktowane jako tylko i wyłącznie staż pracy, powinno być ściśle połączone z umiejętnościami.

Czy obecnie doświadczenie odgrywa tak istotną rolę jak dawniej?
Nie można tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W wielu przypadkach stosunek w tej kwestii uzależniony jest od wymagań związanych z konkretnym zawodem lub stanowiskiem.

Przyjmuje się często, że osoby młode z mniejszym doświadczeniem mają przewagę nad starszymi pracownikami w takich obszarach jak: bardziej zaawansowane zastosowanie komputera w pracy, większa mobilność i elastyczność, praca zespołowa, odporność na stres, zdolność szybkiego uczenia się, kreatywność, entuzjazm w podejmowaniu nowych wyzwań czy też lepszy stan zdrowia.

Istnieje natomiast grupa pracodawców, dla których doświadczenie jest „zbędnym balastem” lub wręcz antykompetencją. W niektórych sektorach gospodarki, a w szczególności branżach usługowych złe nawyki z przeszłości mogą stanowić barierę w nawiązywaniu właściwych relacji biznesowych z klientami. Pracodawca woli „ukształtować” nowego pracownika, wskazując od samego początku współpracy właściwe standardy oraz wprowadzając odpowiednią kulturę pracy, niż „oduczać” starych przyzwyczajeń opisywanych często przez niesolidność, niestaranność czy niesłowność. Niekiedy doświadczenie zamiast być błogosławieństwem, może oznaczać przekleństwo…

Oszałamiające tempo zmian, błyskawiczny rozwój nowych technologii doprowadza do stopniowego spadku znaczenia roli doświadczenia, a kilkuletnia praca na tym samym stanowisku, ograniczona rutyną i konwencjonalnym myśleniem, nie wzbogaca znacząco doświadczenia.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem konfliktu miedzy doświadczeniem a kreatywnością czyli zdolnością tworzenia czegoś oryginalnego wydaje się zastosowanie wzorca wykorzystywanego w japońskiej kulturze zarządzania. Połączenie dojrzałości starszego pracownika ze świeżością nowozatrudnionego. Związek sempai – kohai (oparty na przykładzie więzi między starszym i młodszym bratem) akcentujący regułę wzajemności, gdzie starszy brat dzieli się doświadczeniem z młodszym, który wyraża wdzięczność za uzyskaną wiedzę poprzez pomysłowość i większe zaangażowanie w pracę.

Wartością doświadczenia jest zatem jakość zdobytych umiejętności. Staż pracy nie ukierunkowany na rozwój nie będzie atutem dla przyszłego pracodawcy. Dobrą wiadomością dla młodych osób jest fakt, iż mimo stereotypów w myśleniu, coraz większa ilość pracodawców przywiązuje wagę do potencjału rozwojowego przyszłego pracownika oraz właściwej postawy względem kariery niż ilości lat pracy. Jest to optymistyczna informacja dla ambitnych młodych osób, planujących swoją karierę już podczas studiów.

Znajomość kompetencji najbardziej cenionych przez pracodawców jest pierwszym krokiem do zdiagnozowania indywidualnego poziomu ich posiadania. Jeśli ich poziom nie jest wystarczający, możemy dokonać wyboru firmy szkoleniowej, której oferta odpowiada naszym zapotrzebowaniom. Za niską ceną nie zawsze jednak kryje się jakość. Aby zwiększyć szansę na właściwe zainwestowanie pieniędzy osoba zainteresowana rozwojem poprzez szkolenia powinna zwrócić szczególną uwagę na elementy charakteryzujące profesjonalną firmę szkoleniową.

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*