Szkolenie jako inwestycja

22 września, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Jeżeli coś nie ma ceny, nie ma również wartości
Albert Einstein

Świat się zmienia. Sposoby planowania kariery również uległy gruntownym przeobrażeniom. Standardowe sposoby myślenia tracą na znaczeniu. Wysoko cenioną wartością wciąż jednak jest kapitał ludzki oparty na wiedzy, inteligencji oraz elastyczności w podejściu do zmian. Akceptacja i adaptacja to dwa nierozerwalnie związane ze sobą pojęcia oddające klimat pozytywnego funkcjonowania jednostki w otaczającej rzeczywistości. Dobrym rozwiązaniem, uzupełniającym ogólną wiedzę uzyskaną podczas studiów jest uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. Inwestowanie we własny rozwój stało się obecnie koniecznością.

Radość płynąca z inwestowania we własną osobę będącą walorem na rynku pracy, który, tak jak giełda, kryje w sobie dużo ryzyka, ale i zupełnie nowe szanse, nie jest jeszcze dla nas codziennością. Planowania kariery nie można nauczyć się w szkole.

Walory płynące z dokształcania podkreślają wielokrotnie specjaliści, twierdząc, że „odpowiedzią na zmieniającą się sytuacje na rynku pracy, a przede wszystkim na zmianę w zapotrzebowaniu na konkretne kwalifikacje i zawody może być działalność instytucji szkoleniowych. Warunkiem efektywności tego typu działań jest po pierwsze dostępność szkoleń także dla grup w najgorszej sytuacji na rynku pracy, w tym tych narażonych na społeczne wykluczenie, po drugie dostosowanie kierunków szkoleń do rzeczywistych potrzeb zatrudnieniowych na lokalnych rynkach pracy, po trzecie, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.”

Certyfikat ukończenia szkolenia nie zastąpi podejmowania dodatkowych działań (praktyki, staże zawodowe) w celu pozyskania doświadczenia. Jest jednak potwierdzeniem intensywnego poszukiwania zasobów własnego potencjału poprzez ustawiczne kształcenie. Aktywność w dążeniu do celu, jakim jest zdobycie nowych umiejętności zostanie pozytywnie doceniona przez przyszłego pracodawcę.

Źródła:
J. Santorski, G. Turniak, Alchemia kariery, Warszawa 2005
W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Warszawa 2010

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*