Trener – czy warto? Ile zarabia trener biznesu?

14 marca, 2014  |  Dodane przez Leader's Factory

W prasie i internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń dotyczących szkoleń biznesowych. Szacunkowo w Polsce w branży szkoleniowej pracuje około 10 tysięcy osób.

W Polsce brakuje przepisów regulujących zawód trenera. Profesja ta nie jest w żaden sposób usankcjonowana i usystematyzowana. Dlatego często do jednego worka usług szkoleniowych wrzuca się działalność coachów, mentorów, szkoleniowców czy konsultantów. Obok stosowanych od dawna i prowadzonych przez trenerów szkoleń, kursów i warsztatów stosunkowo nowym działaniem w biznesie jest coaching. Jest to proces mający na celu poprawienie efektywności i rozwinięcie umiejętności osoby coachowanej, który opiera się na ścisłej i systematycznej współpracy klienta z coachem.

Wąska granica między szkoleniem, coachingiem czy treningiem utrudnia także oszacowanie rzeczywistej liczby osób trudniących się tą profesją. Działalność trenerską prowadzą osoby reprezentujące różne środowiska. Są to zarówno psycholodzy, konsultanci w firmach doradczych, jak i osoby specjalizujące się w danej dziedzinie, np. w zakresie technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji czy przywództwa. Przewiduje się jednak, że w Polsce zawód ten wykonuje około 10 tysięcy osób.

Kuszące zarobki

Zawód trenera postrzegany jest jako dobrze opłacane zajęcie. Potwierdzają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. W 2010 roku mediana płac trenerów konsultantów wyniosła 4 500 PLN. Oznacza to, że połowa badanych osób zarabiała powyżej, a połowa poniżej podanej kwoty. Co czwarty trener mógł liczyć na zarobki powyżej 6 300 PLN miesięcznie. U co dziesiątego miesięczne wynagrodzenie przekraczało 8 300 PLN.

Stawki wynagrodzeń trenerów są jednak bardziej zróżnicowane, niż może wynikać z badań płacowych. Najlepsi potrafią zarobić kilka tysięcy PLN w jeden dzień. Inni zadowolą się dniówką w wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. Wynagrodzenia ustalają sami trenerzy, a koszt szkoleń zależy od rodzaju, intensywności i czasu trwania treningu.

Warto zaznaczyć, że trendy w wynagrodzeniu szkoleniowców w ostatnich latach kształtowały również fundusze unijne. Spowodowało to spadek cen, ale także obniżenie jakości usług edukacyjnych. Klienci przyzwyczajeni do kształcenia w ramach programów dofinansowanych z Unii Europejskiej nie byli skorzy do akceptacji wygórowanych oczekiwań płacowych trenerów.

Trenerska przyszłość

Rynek usług szkoleniowych pozostaje zróżnicowany i rozdrobniony. Według badań 85% instytucji szkoleniowych działających w Polsce to firmy małe oraz mikro. Większość szkoleń oferowanych w Polsce kładzie nacisk na zdobycie tzw. kompetencji twardych, wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie. Tymczasem pracodawcy coraz częściej wskazują na braki pracowników w zakresie tzw. miękkich kompetencji – interpersonalnych, kierowniczych, negocjacyjnych. W te potrzeby doskonale wpisuje się ciągle niepowszechny w Polsce coaching, który w odróżnieniu od „zwykłych” szkoleń pomaga rozwijać i kształtować wszelkiego rodzaju umiejętności psychospołeczne.

Źródło:

gazetapraca.pl

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*