Blog

Szkolenie jako inwestycja

22 września, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Jeżeli coś nie ma ceny, nie ma również wartości Albert Einstein Świat się zmienia. Sposoby planowania kariery również uległy gruntownym przeobrażeniom. Standardowe sposoby myślenia tracą na znaczeniu. Wysoko cenioną wartością wciąż jednak jest kapitał ludzki oparty na wiedzy, inteligencji oraz

Czytaj więcej

Studia gwarantem zatrudnienia?

6 września, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Dominacja edukacji opartej na tradycyjnych metodach nauczania i nadmiernym teoretyzowaniu w szkołach wyższych doprowadziła do ogromnego deficytu praktycznych umiejętności (samodzielność w myśleniu i działaniu, wyciąganie wniosków, poszukiwanie nowych rozwiązań) wśród absolwentów. Skutkiem takiego podejścia jest radykalna minimalizacja szans prowadzących do

Czytaj więcej

Doświadczenie czy umiejętności?

15 sierpnia, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Jedną z najtrudniejszych sytuacji na rozmowie kwalifikacyjnej dla absolwenta szkoły wyższej jest pytanie o doświadczenie. Koncentracja wysiłków ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy podczas kilkuletnich studiów doprowadza często do „zapaści” w ilości sytuacji sprzyjających jej praktycznemu zastosowaniu. T. Oleksyn podkreśla, że doświadczenie,

Czytaj więcej

Wybór firmy szkoleniowej

8 sierpnia, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Rozczarowanie spowodowane niską jakością, pamięta się długo… po przeminięciu radości, spowodowanej niską ceną Aldo Gucci Trener Jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze firmy szkoleniowej jest osoba trenera. Warto skoncentrować na doświadczeniu osoby mającej przeprowadzić szkolenie. Określone jest najczęściej stażem

Czytaj więcej

Czym jest szkolenie?

31 maja, 2013  |  Dodane przez Leader's Factory

Szkolenie to „wiele różnorodnych działań i form doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza o doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiających podjęcie nowego zajęcia.” Szkolenia

Czytaj więcej